Nilsson Tratamientos de Agua
Segueix-nos
Agua potableProfessionals en
el tractament
de l' aigua

Árees de treball

Àrees de treball

Àrees de treball

Sistemes de refrigeració

Els equips de tractament de l’aigua són fonamentals per millorar la qualitat i seguretat de l’aigua potable i de diversos processos industrials, protegint la salut pública i el medi ambient. Aquests equips permeten eliminar impureses, contaminants i microorganismes, garantint un subministrament d’aigua segur i adequat per a múltiples usos. A més, contribueixen a reduir el consum de recursos hídrics i promouen pràctiques sostenibles en la gestió de l’aigua.

 • Tractaments combinats per a la protecció contra.
  • Incrustació.
  • Corrosió.
  • Creixement biològic.
 • Neteja de circuits i bescanviadors.
 • També complim amb RD865/2003 quant a registres i manteniments necessaris. Per tant aconseguim reduir els costos de manteniment.

Nilsson - Torre refrigeración 001

Calderes de vapor

Nilsson - Caldera Vapor 001

El tractament de l’aigua a les calderes de vapor és essencial per prevenir la formació d’incrustacions i corrosió que podrien afectar la seva eficiència i durabilitat. Un aigua tractada correctament garanteix una operació segura i fiable, reduint el risc d’accidents i danys costosos a l’equip. A més, un tractament adequat de l’aigua a les calderes de vapor ajuda a optimitzar el consum d’energia i minimitzar els costos operatius.

 • Tractaments complets per a protegir tot el sistema:
  • Dipòsit d’alimentació.
  • Calderes.
  • Línia de vapor i condensats.
 • Tractaments convencionals:
  • Segrestants d’oxigen.
  • Amines neutralitzadors i antiincrustants.
 • Anàlisi per a indústria alimentària en relació a la FDA.
 • Tractaments tot en un per a simplificar el dosatge i control.

Control de la Legionel·la

Els equips de tractament de l’aigua són fonamentals per millorar la qualitat i seguretat de l’aigua potable i de diversos processos industrials, protegint la salut pública i el medi ambient. Aquests equips permeten eliminar impureses, contaminants i microorganismes, garantint un subministrament d’aigua segur i adequat per a múltiples usos. A més, contribueixen a reduir el consum de recursos hídrics i promouen pràctiques sostenibles en la gestió de l’aigua.

 • Torres de refrigeració, condensadors evaporatius, spas, reg, circuits antiincendis, aigua sanitària…
 • Biocides homologats, antiincrustants-antioxidants, a més de dispersants i biodispersants.

Demana el teu pressupost
Legionella

Aigua potable

Agua potable

El tractament de l’aigua de consum és essencial per eliminar contaminants i garantir que sigui segura i apta per al consum humà. Eliminar bacteris, virus, productes químics i altres contaminants protegeix la salut i prevé malalties transmeses per l’aigua. A més, el tractament adequat millora el sabor i l’olor de l’aigua, promovint hàbits d’hidratació saludables en la població.

 • Construcció i manteniment de potabilitzadores ETAP (RD140/2003).
 • Tractament per a la prevenció de la legionel·la (RD865/2003).
 • Inhibidors de corrosió i incrustació concordes a la FDA.

Osmosi inversa / Dessalació

El tractament de l’aigua mitjançant l’òsmosi inversa i la dessalinització és vital per obtenir aigua potable a partir de fonts salobres o salades, satisfent la creixent demanda d’aigua dolça en àrees escasses d’aquest recurs. Aquestes tecnologies eliminen impureses, minerals i contaminants, proporcionant un aigua segura i d’alta qualitat per al consum humà i diverses aplicacions industrials. L’òsmosi inversa i la dessalinització juguen un paper crucial en la gestió sostenible de l’aigua i la seguretat hídrica a nivell mundial.

 • Construcció i manteniment de plantes d’osmosi inversa.
 • Projectes de plantes dessalinitzadores.

Desaladora

Piscines

Piscina

El tractament adequat de l’aigua a piscines i spas és essencial per mantenir una qualitat de l’aigua òptima, evitant la proliferació de bacteris, virus i algues que podrien causar malalties i problemes de salut en els usuaris. A més, un tractament eficient garanteix la claredat i transparència de l’aigua, proporcionant una experiència agradable i segura per als banyistes. L’ús de productes químics i sistemes de filtració adequats és fonamental per mantenir l’equilibri químic i microbiològic de l’aigua en aquests espais recreatius.

 • Desinfectants.
 • Algicides.
 • Floculants.
 • Reguladors de pH.
 • Anàlisi en conseqüència de RD742/2013.

Demana el teu pressupost

Equips de tractament d’aigua

Els equips de tractament de l’aigua són fonamentals per millorar la qualitat i seguretat de l’aigua potable i de diversos processos industrials, protegint la salut pública i el medi ambient. Aquests equips permeten eliminar impureses, contaminants i microorganismes, garantint un subministrament d’aigua segur i adequat per a múltiples usos. A més, contribueixen a reduir el consum de recursos hídrics i promouen pràctiques sostenibles en la gestió de l’aigua.

 • Descalcificadors.
 • Desmineralizadors.
 • Equips de control.
 • Nanofiltració.
 • Ultrafiltració.
 • Equips dosificadors.
 • Panells cloradors.
 • Desferrizadors.
 • Desnitrificadors.

Agua manos

Aigües residuals (EDAR)

Nilsson - Depuradora 002

Les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) són vitals per al tractament i purificació de l’aigua residual, evitant la contaminació del medi ambient i dels recursos hídrics. En eliminar contaminants i microorganismes perillosos, les EDAR contribueixen a preservar la salut pública i la biodiversitat aquàtica, protegint els ecosistemes aquàtics i afavorint la reutilització segura de l’aigua depurada per a diversos fins. A més, aquestes instal·lacions són essencials per complir amb regulacions ambientals i promoure pràctiques sostenibles en la gestió de l’aigua.

 • Disseny, fabricació i explotació de EDAR.
 • Depuració i ultrafiltració MBR.
 • Complet rang de floculants, coagulants i additius.
 • Reducció de costos totals d’explotació: fangs i productes.
 • Agents especials d’absorció per a la reducció de la DQO, DBO, hidrocarburs i agents colorants, per exemple.
 • Antiispumants a més de separadors d’emulsió (oliïs-aigües).

Sistemes de tractament acreditats

Sistemes de tractament acreditats

Sistemes de tractament acreditats

Tractament i anàlisi d’aigua

La nostra empresa està preparada per a l’anàlisi de:

 • Aigües per al consum humà a més de l’animal.
 • Aigües no tractades (com a rius, llacs, pous, etc.).
 • Aliments.
 • Aigües tractades per al consum humà (com a piscines, balnearis, spas, torres, calderes…).
 • Anàlisi de legionel·la.
 • Aigües residuals.

Laboratori en assaig acreditat per ENAC amb acreditació nº1191/LE2285.
Consultar paràmetres en www.enac.es

Nilsson - Sello ENAC LE2285 2023

Formació

Formació

Formació

A més, impartim una formació pràctica, actualitzada i específica destinada a personal que treballi directament o indirectament amb el sector de l’aigua.

 

Així mateix oferim la possibilitat de desenvolupar cursos a mesura per a qualsevol tipus d’empresa en l’àmbit de l’aigua, dissenyant un temari i un programa segons les seves necessitats.

 

Estem preparats per a impartir els cursos tant en les nostres instal·lacions així com en les instal·lacions dels nostres clients, a més  de la possibilitat de desplaçar-nos a qualsevol lloc d’Espanya.

Cursos

 • Manipulador d’aigües.
 • Curs oficial d’operador de calderes de vapor.
 • Curs per al manteniment higienicosanitari d’instal·lacions de reg enfront de legionel·la
 • Osmosi / Dessalació.
 • Manteniments de piscines.

CURSOS 100% SUBVENCIONABLES

Les empreses poden beneficiar-se del finançament de la Fundació Tripartida pel que pot sortir-li el cost a zero euros. Consulti la situació de la seva empresa.

HOMOLOGACIÓ

Estem homologats per la DGA per a impartir cursos a més de que els nostres professors tenen la certificació necessària per a fer classes (veure CERTIFICATS).

MATERIAL

Lliurem en cada curs el material necessari per a l’aprofitament i control d’aquest.

material-curso

Consultoria i assessorament

Consultoria i assessorament

Consultoria i assessorament

Nilsson Tractaments d’Aigua ofereix als seus clients el seu departament de consultoria, auditoria i assessoria tècnica per a poder ajudar en qualsevol problema mediambiental, a més de sanitari o legal.

Àrea de Clients